top of page
HISTORIEN OM KRAFTHAGEN AB 

År 1972 fattade styrelsen i dåvarande Skaraborgsbanken ett beslut om att starta ett helägt dotterbolag Skaraborgsmäklaren AB. Avsikten var att förbättra konkurrenssituationen inom sitt verksamhetsområde vad gällde förmedling och finansiering av bostäder så som till exempel villor, småhus, bostadsrätter men även av kommersiella fastigheter. Verksamheten påbörjades och bedrevs med framgång ända fram till början av 1990-talet då Skaraborgsbanken sammanslogs med Gota Bank som i sin tur ganska snart och efter 1990-talets finanskris togs över av Nord Banken- nu mera Nordea. Strax före sammanslagningen med Nord banken beslöt Gota bank att avveckla mäkleriverksamheten och därmed Skaraborgsmäklaren. Dåvarande VD Håkan Kinnander erbjöds att privat köpa samtliga aktier i Skaraborgsmäklaren för att därefter fortsätta att driva verksamheten vidare som ett familjeföretag. Överenskommelsen undertecknades i början av 1993 och mäklarbolaget har därefter drivits vidare med samma inriktning under banktiden.

historia.jpg
historia1.jpg

År 2011 namnändrades bolaget till Krafthagen AB. Orsaken var framför allt att verksamheten från och med början av 2000-talet utvecklats och breddats att även omfatta förvaltning av egna förvärvade kommersiella fastigheter samt år 1995 förvärvet av ett dotterbolag Hamnmagasinet i Mariestad AB. Dotterbolaget i fråga bedriver verkstads- och butiksverksamhet med inriktning mot fritidsbåtsmarknaden och är belägen i Mariestads Hamnområde vid Vänern. Bolagens målsättning är att även i fortsättningen kunna utvecklas vidare både vad gäller mäklarverksamheten som sedan år 2005 har ett franchiseavtal med European Resale Agency AB (ERA) Samt även avseende fastighetsförvaltning av egna kommersiella fastigheter och inte minst av fritidsbåtsverksamheten i Mariestads hamnområde.  

Krafthagenlogga.png
bottom of page